ارتباط با مجله

ایمیل پدیدار    padidarmag@art.ac.ir 

 

کانال پدیدار        padidarmag@

روبات پیغام‌گیر پدیدار padidarmagbot@